Fanatiska Trump-motståndare är livsfarliga för demokratin ödesåret 2024

Med en presidentkandidat som Donald Trump, som inte drar sig ett ögonblick för att underminera det amerikanska rättsväsendet när det gagnar honom själv, är det desto viktigare att hans motståndare inte faller i samma fälla för att stoppa honom. Därför är fanatiska anti-Trump-aktivister som Maines statssekreterare Shenna Bellows livsfarliga och kan med sitt agerande öka polariseringen, i värsta fall med våldsamma följder.

På eget bevåg har denna icke-valda tjänsteman lyft bort Trump från valsedeln i det kommande primärvalet pga hans roll i stormningen av kongressen i januari 2021. Trump är åtalad men inte dömd och i det juridiska systemet är alla som bekant oskyldiga tills dess att motsatsen är bevisad och en fällande dom vinner laga kraft. Men Bellows dömmer Trump på egen hand och anser sig också ha rätt att göra det eftersom hon själv uppfattar honom som skyldig och sig själv som den rättfärdige i sammanhanget.

På bästa woke-manér sätter hon sina egna åsikter framför andras och därför är hennes ord mer värt än andras och hon kan ta sig vilka friheter som helst. Bellows och hennes gelikar sätter sig m a o över både konstitutionen och rättsväsendet. Trumps möjligheter att framställa sig själv som martyr, förföljd av det amerikanska politiska etablissemanget ökar.

I en skarpt formulerad ledar-kommentar skriver Wall Street Journal också mycket riktigt att Trump inte är dömd för det ”uppror” som Bellows menar att han gjort sig skyldig till med stöd av konstitutionens 14:e tillägg och att det konstaterandet inte har något att göra med inställningen till expresidentens kandidatur i valet 2024: ”Det är inget försvar för Trump”. Tvärtom anser tidningen att han bär ansvaret för det inträffade och utan tvekan kommer att utnyttja det politiskt, men han är alltså inte dömd och en befattningshavare som Bellows kan givetvis inte dömma honom på egen hand: ”En tjänsteman som drivs av det allmänna intresset och inte av personlig hämndlystnad ska inte leka med elden” (29/12).

Shenna Bellows tillhör det demokratiska partiet och har inte gjort något för att dölja det.

Efter sitt beslut att styrka Trumps namn från valsedeln har hon själv utsatts för hot. Hennes motståndare anser att hon överträtt sina befogenheter och vill ställa henne inför riksrätt. Trump-kampanjen har aviserat att beslutet kommer att överklagas. Ett liknande domstolsbesked från Colorado har redan gått samma väg och kommer sannolikt att tvinga fram ett beslut från Högsta Domstolen. Där ligger redan en begäran från åklagarhåll om att neka Trump immunitet för sitt agerande. Trump-sidan hävdar motsatsen och kräver att han ska gå fri från ansvar på formella grunder. I domstolen har republikanerna sex av nio röster, demokraterna bara tre. Tre av de republikanska domarna är tillsatta av Trump. Hur HD:s utslag än formuleras kommer domstolen att anklagas för politisering till den ena eller andra sidans favör. USA gilder mot ett juridiskt gungfly under pågående presidentkampanj. Det är illavarslande.

Försöken att juridiskt inskränka Trumps möjligheter att delta i presidentvalet utanför de fyra åtal som redan väckts kan kasta ut USA i ett konstitutionellt kaos, där valet inte avgörs av väljarna på valdagen utan i ändlösa juridiska processer på olika nivåer. Den ende som vinner på det är Trump. Hans fiender borde akta sig för att själva försöka sätta sig över rättssystemet. Joe Biden borde klargöra den saken på eget initiativ innan det är för sent.

Trump måste besegras med blanka vapen oavsett om han döms i framtida processer eller inte. Det måste gå att hålla två tankar i huvudet samtidigt. För alla utom Trump borde det vara en självklarhet. Tyvärr är det inte så vilket det nu finns aktuella exempel på. 2024 kan bli ett ödesår för den amerikanska demokratin och det kan sprida sig som vinden över världen.

Gott nytt år!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...